Soluții perfuzabile care conțin hidroxietil amidon (HES)q: noi măsuri pentru consolidarea restricțiilor existente din cauza riscului crescut de insuficiență renală și mortalitate la pacienții aflați în stare critică sau cu sepsis

News

August 2018

Soluții perfuzabile care conțin hidroxietil amidon (HES)q: noi măsuri pentru consolidarea restricțiilor existente din cauza riscului crescut de insuficiență renală și mortalitate la pacienții aflați în stare critică sau cu sepsis

VITAFUSAL, soluție perfuzabilă
Stimate profesionist din domeniul sănătății,
De comun acord cu Agenția Europeană pentru Medicamente (EMA) și Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale, compania INFOMED FLUIDS SRL doreşte să vă informeze cu privire la următoarele:

Rezumat
• În pofida restricțiilor introduse în 2013, studiile privind utilizarea medicamentului au arătat că soluțiile perfuzabile care conțin hidroxietil amidon (HES) au fost utilizate, în continuare, la pacienții cu contraindicații, inclusiv la cei cu sepsis, cu insuficiență renală sau la pacienții aflați în stare critică. Această utilizare contraindicată este asociată cu un risc de efecte dăunătoare grave, inclusiv mortalitate crescută.
• În plus, nu se respectă în totalitate nici restricția privind indicația terapeutică.
• Soluţiile perfuzabile care conţin HES vor face obiectul unui program de acces controlat, care va fi pus în aplicare de către Deținătorii autorizațiilor de punere pe piață. Aceste medicamente vor fi furnizate numai spitalelor/centrelor acreditate. Acreditarea va impune ca profesioniștii din domeniul sănătăţii care prescriu sau administrează aceste medicamente, să beneficieze de instruire obligatorie privind utilizarea sigură și eficace a acestora.
• Soluţiile care conțin HES trebuie utilizate numai pentru tratamentul hipovolemiei cauzate de pierderea acută de sânge, în cazurile în care se consideră că administrarea exclusivă de cristaloizi nu este suficientă și nu trebuie utilizate la pacienții cu sepsis, insuficiență renală sau la pacienții aflați în stare critică.
• În Informațiile despre medicament (Rezumatul Caracteristicilor Produsului şi Prospect) este inclusă lista completă a contraindicațiilor.
Acestea includ:
- Sepsis
- Pacienți aflați în stare critică
- Insuficiență renală sau terapie de substituție renală
- Pacienți deshidratați
- Arsuri
- Hemoragie intracraniană sau cerebrală
- Pacienți hiperhidratați, inclusiv pacienți cu edem pulmonar
- Coagulopatie severă
- Funcție hepatică sever afectată

Informații privind problema de siguranță
Un risc crescut de insuficiență renală și mortalitate la pacienții cu sepsis sau cu afecțiuni critice cărora li s-au administrat soluții perfuzabile care conțin HES, identificat în cadrul unor studii clinice ample, randomizate, a determinat o evaluare a siguranței acestor medicamente, care a fost finalizată în octombrie 2013.
Evaluarea din 2013 a limitat utilizarea soluțiilor perfuzabile care conțin HES la tratamentul hipovolemiei provocate de pierderea acută de sânge, atunci când se consideră că administrarea exclusivă de cristaloizi nu este suficientă. În plus, au fost prevăzute contraindicații noi cu privire la pacienții cu sepsis, pacienții aflați în stare critică și în cazul insuficienței renale sau al terapiei de substituție renală, iar informațiile despre medicament au fost actualizate cu aceste noi contraindicații și atenționări. Deținătorilor autorizațiilor de punere pe piață li s-a cerut, de asemenea, să efectueze studii pentru a obţine dovezi suplimentare pentru susținerea raportului beneficiu/risc la grupele de pacienți cuprinse în autorizație, precum și studii observaționale care să demonstreze că au fost urmate noile restricții în practica clinică.
În octombrie 2017, Agenția Europeană pentru Medicamente a început o nouă evaluare a raportului beneficiu/risc al soluțiilor perfuzabile care conțin HES, ca urmare a rezultatelor a două dintre aceste studii observaționale (studii privind utilizarea medicamentului). Acestea au generat îngrijorări cu privire la faptul că unele restricții importante nu au fost respectate în practica clinică și că utilizarea persistă la grupe de pacienți pentru care administrarea este contraindicată, deoarece aproximativ 9% dintre pacienții expuși la soluții perfuzabile care conțin HES erau pacienți în stare critică, aproximativ 5-8% dintre pacienți aveau insuficiență renală și aproximativ 3-4% dintre pacienți aveau sepsis.
Acum, vor fi puse în aplicare noi măsuri în vederea consolidării respectării în practica clinică a condițiilor de utilizare autorizate. Aceasta va include furnizarea de soluții perfuzabile care conțin HES exclusiv spitalelor/centrelor unde profesioniștii din domeniul sănătăţii abilitați să prescrie sau să administreze aceste medicamente au beneficiat de instruire obligatorie cu privire la condițiile de utilizare adecvate (program de acces controlat), precum și atenționări mai vizibile pe ambalajele acestor soluții.
Medicii nu trebuie să utilizeze soluțiile perfuzabile care conțin HES în afara termenilor autorizației de punere pe piață, detaliați în Rezumatul caracteristicilor produsului (RCP), deoarece acest lucru poate avea efecte dăunătoare grave asupra pacienților lor.
 În plus, față de notele de reamintire de mai sus, vă rugăm să rețineți că HES trebuie utilizat în cea mai mică doză eficace (< 30 ml/kg) pentru cea mai scurtă perioadă de timp (< 24 ore). Tratamentul trebuie efectuat în cadrul unei monitorizări hemodinamice continue, pentru ca perfuzia să fie oprită imediat ce se ating obiectivele hemodinamice corespunzătoare.
Pentru informațiile complete privind prescrierea, citiți Rezumatul caracteristicilor produsului (RCP).
Este important să raportaţi orice reacţie adversă suspectată, asociată cu administrarea soluțiilor perfuzabile care conțin hidroxietil amidon (HES), către Agenţia Medicamentului şiDispozitivelor Medicale, în conformitate cu sistemul naţional de raportare spontană, utilizând formularele de raportare disponibile pe pagina web a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale (www.amed.md), la secţiunea Raportează o reacţie adversă.

Notă:
În Nomenclatorul de Stat al Medicamentelor sunt înregistrate produse medicamentoase cu DCI- Hydroxyethylamylum (HES).

Referința:
https://www.anm.ro/_/COMUNICARI%20DIRECTE/Comunicare%20catre%20profesionistii%20din%20domeniul%20sanatatii%20cu%20privire%20la%20HES%20(VITAFUSAL).pdf

Noutați

26
iul
2021

Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM), în calitate de autoritate administrativă din subordinea Guvernului, își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile pct.11 a Hotă

06
iul
2021

Republica Moldova este în proces de transpunere a regulamentelor europene privind dispozitivele medicale, cît și pentru dispozitivele medicale pentru diagnostic in vitro.

24
iun
2021

În cadrul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM) a fost desfășurată procedura auditului extern de supraveghere în corespundere cu Sistemul de Management al Calității ISO 9001:201

Development and support SEMSEO

(c) 2015. Agenţia Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale