Recomandări modificate privind contracepţia

News

Ianuarie 2018

CellCept 250 mg capsule (micofenolat de mofetil)
CellCept 500 mg comprimate filmate (micofenolat de mofetil)
Myfortic 180 mg comprimate gastrorezistente (acid micofenolic)
Myfortic 360 mg comprimate gastrorezistente (acid micofenolic)
Micofenolat mofetil Sandoz 500 mg comprimate filmate (micofenolat de mofetil)

Recomandări modificate privind contracepţia

Stimate profesionist din domeniul sănătăţii,
De comun acord cu Agenția Europeană a Medicamentului (European Medicines Agency, EMA) și cu Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale (ANMDM), deținătorii autorizațiilor de punere pe piață (DAPP), Roche Registration Limited, Novartis Pharma GmbH, și Sandoz S.R.L., doresc să vă informeze cu privire la următoarele aspecte:

Rezumat
• Dovezile clinice disponibile nu evidenţiază existenţa unui risc crescut de malformaţii congenitale sau avort spontan, în cazul sarcinilor cu expunere pe cale paternă la medicamente care conţin micofenolat. Cu toate acestea, micofenolatul de mofetil (MMF) şi acidul micofenolic (AMF) sunt genotoxice şi riscul nu poate fi complet exclus.
• În cazul pacienţilor de sex masculin, se recomandă ca aceştia sau partenerele lor de sex feminin să utilizeze metode sigure de contracepţie pe durata tratamentului şi timp de cel puţin 90 de zile după încetarea tratamentului.
• Riscul pentru femei rămâne neschimbat. Medicamentele care conţin micofenolat sunt în continuare contraindicate la femeile cu potenţial fertil care nu utilizează metode sigure de contracepţie. Aceste medicamente sunt, de asemenea, contraindicate la femeile gravide, cu excepţia situaţiei în care nu există opţiuni alternative adecvate de prevenţie a rejetului de transplant.
• În cazul pacientelor cu potenţial fertil, trebuie utilizată cel puţin o formă sigură de contracepţie înainte de începerea tratamentului, pe durata tratamentului şi timp de 6 săptămâni după întreruperea tratamentului. Este de preferat, deşi nu obligatoriu, să se utilizeze două forme de contracepţie.

Informații suplimentare referitoare la problema de siguranță
Micofenolatul, utilizat pentru prevenţia rejetului de transplant, este un teratogen uman puternic care induce avortul spontan şi cauzează malformaţii congenitale atunci când este utilizat la gravide. La aproximativ 45% - 49% dintre cazurile de expunere intrauterină la micofenolat s-a raportat avortul spontan şi aproximativ 23% - 27% dintre cazuri s-au asociat cu malformaţii congenitale.
Medicamentele care conţin micofenolat – atât micofenolatul de mofetil (MMF)1 cât şi acidul micofenolic (AMF) – sunt, prin urmare, contraindicate la femeile cu potenţial fertil care nu utilizează metode eficiente de contracepţie. Micofenolatul este, de asemenea, contraindicat la femeile gravide, cu excepţia situaţiei în care nu există opţiuni alternative adecvate de prevenţie a rejetului de transplant. În plus, înainte de iniţierea tratamentului, trebuie efectuate teste de sarcină ale căror rezultate să fie negative (după cum este menţionat în Rezumatele Caracteristicilor Produsului pentru aceste medicamente).
În urma unei analize aprofundate a datelor clinice şi non-clinice provenite de la pacienţi de sex masculin care au procreat pe durata tratamentului cu MMF şi AMF, Agenţia Europeană a Medicamentului (EMA) a actualizat recomandările din 2015 pentru MMF şi AMF cu privire la prevenirea sarcinii.
Deşi nu a fost determinată cantitatea de micofenolat prezentă în spermă, conform calculelor pe baza datelor obţinute la animale, cantitatea maximă de micofenolat care ar putea fi transferată la femeie este redusă şi este improbabil să producă vreun efect. Cu toate acestea, studiile la animale au demonstrat că micofenolatul este genotoxic la concentraţii mai mari decât valorile de expunere terapeutică la om şi, prin urmare, riscul de efecte genotoxice asupra celulelor spermatice nu poate fi complet exclus.
Recomandarea EMA la momentul actual este ca pacienţii de sex masculin activi din punct de vedere sexual sau partenerele lor cu potenţial fertil să utilizeze metode sigure de contracepţie pe durata tratamentului şi timp de cel puţin 90 de zile după întreruperea administrării de micofenolat.
Recomandarea anterioară conform căreia pacienţii de sex masculin trebuie să utilizeze prezervativul pe lângă metoda de contracepţie eficace utilizată de partenerele lor a fost eliminată din informaţiile actuale despre produs, întrucât aceasta nu reflectă nivelul de risc al medicamentului.
Riscurile pentru femei rămân neschimbate. Femeile cu potenţial fertil trebuie să utilizeze cel puţin o formă sigură de contracepţie înainte de începerea tratamentului, pe durata tratamentului şi timp de 6 săptămâni după întreruperea tratamentului cu micofenolat, cu excepţia cazului în care metoda de contracepţie aleasă este abstinenţa. Cu toate acestea, pentru reducerea la minim a riscului de eşec al metodei contraceptive, este de preferat să fie utilizate două forme complementare de contracepţie.

Apel la raportarea de reacții adverse
Este important să raportați orice reacţie adversă suspectată, asociată cu administrarea medicamentelor care conțin micofenolat (micofenolat de mofetil sau acid micofenolic), către Agenția Medicamentului și  Dispozitivelor Medicale, în conformitate cu sistemul național de raportare spontană, utilizând formularele de raportare disponibile pe pagina web a Agenţiei Medicamentului şi  Dispozitivelor Medicale (www.amed.md), la secţiunea Raportarea reacțiilor adverse.

NOTĂ:
În Nomenclatorul de Stat al Medicamentelor sunt înregistrate produse medicamentoase cu DCI- Mycophenolate mofetil, Mycophenolatum, Acidum mycophenolicum.

Referința:
https://www.anm.ro/_/COMUNICARI%20DIRECTE/Comunicare%20directa%20catre%20profesionistii%20din%20domeniul%20sanatatii%20pentru%20medicamentele%20care%20con%C5%A3in%20micofenolat%20.pdf

Noutați

26
iul
2021

Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM), în calitate de autoritate administrativă din subordinea Guvernului, își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile pct.11 a Hotă

06
iul
2021

Republica Moldova este în proces de transpunere a regulamentelor europene privind dispozitivele medicale, cît și pentru dispozitivele medicale pentru diagnostic in vitro.

24
iun
2021

În cadrul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM) a fost desfășurată procedura auditului extern de supraveghere în corespundere cu Sistemul de Management al Calității ISO 9001:201

Development and support SEMSEO

(c) 2015. Agenţia Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale