ADENURIC (febuxostat): risc crescut de deces cardiovascular și mortalitate de orice cauză la pacienții tratați cu febuxostat în studiul CARES

News

12 iulie 2019

Anunț important
ADENURIC (febuxostat): risc crescut de deces cardiovascular și mortalitate de orice cauză la pacienții tratați cu febuxostat în studiul CARES

Stimate profesionist din domeniul sănătății,
Compania Menarini Operations International Luxemburg S.A., în acord cu Agenția Europeană pentru Medicamente și Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, vă informează despre următoarele:
Rezumat

  • În cadrul unui studiu clinic de fază IV (studiul CARES) la pacienții cu guta și o istorie a bolii cardiovasculare majore (BCV), un  risc semnificativ  mai  mare pentru mortalitatea  de  toate cauzele și pentru decesele legate de BCV s-au observant  la  pacienții  tratați  cu  febuxostat comparativ cu pacienții  tratați cu alopurinol.
  • Tratamentul  cu febuxostat  la pacienții cu boală CV preexistentă (de exemplu, infarct miocardic, accident vascular cerebral sau angina instabilă) trebuie evitat, cu excepția cazului în care alte opțiuni terapeutice sunt potrivite.

Scurt istoric privind informația de siguranța
Febuxostat este un inhibitor selectiv non-purinic al oxidazei  xantinice care prezintă activitate antihiperuricemică prin reducerea  formării  acidului uric.
Febuxostat, în doză de 80 mg și 120 mg, este indicat pentru tratamentul  hiperuricemiei  cronice în situații în care depunerea de uraţi  a avut deja loc (inclusiv antecedente sau prezență de tofus și / sau artrită gutoasă). 
În plus, febuxostat  120 mg  este indicat pentru prevenirea  și  tratamentul  hiperuricemiei  la pacienții adulți supuși  chimioterapiei  pentru  afecțiuni  maligne  hematologice  de la risc intermediar  până la risc crescut de sindrom de liză tumorală (TLS).

  • Studiul CARES

Faza IV CARES (Siguranța cardiovasculară a febuxostatului și alopurinolului la pacienții cu gută și comorbidități cardiovasculare) (TMX-67_301) a fost un studiu multicentric, randomizat, dublu-orb, non-inferioritate efectuat în SUA, Canada și Mexic pentru a evalua Siguranța BCV a febuxostatului și alopurinolului la subiecții cu gută și comorbidități cardiovasculare majore. Mai mult de 6.000 de pacienți au fost recrutați pentru a compara rezultatele BCV cu febuxostat față de alopurinol.
Obiectivul primar al CARES a fost timpul pentru apariția primelor evenimente cardiovasculare adverse (MACE), un compozit de infarct miocardic non-fatal (MI), accident vascular cerebral non-fatal, deces CV și angină instabilă cu revascularizare coronariană urgentă. Punctele finale (primare și secundare) au fost analizate în funcție de analiza intenției de tratament (ITT), incluzând toți subiecții care au fost randomizați și au primit în studiu dublu-orb cel puțin o doză de medicament.
În general, 56,6% dintre pacienți au întrerupt tratamentul prematur, iar 45% dintre pacienți nu au efectuat toate vizitele. În total, 6,190 pacienți au fost urmăriți pentru o mediană de 32 de luni, iar durata mediană a expunerii a fost de 728 de zile la pacienții tratați în grupul cu febuxostat (n = 3,098) și 719 zile în grupul cu alopurinol (n = 3,092).
Obiectivul primar MACE a apărut la valori similare în grupurile tratate cu febuxostat și allopurinol (10,8% față de 10,4% dintre pacienți, rata de risc [HR] 1,03; intervalul bilateral confidențial de 95% [CI] 0,87-1,23.
În analiza componentelor individuale ale MACE (obiectiv secundar), rata de decese CV a fost semnificativ mai mare cu febuxostat decât allopurinolul (4,3% față de 3,2% dintre pacienți, HR 1,34; 95% CI 1,03-1,73). Ratele celorlalte evenimente MACE au fost similare în cazul grupurilor cu febuxostat și allopurinol, adică MI non-fatal (3,6% față de 3,8% dintre pacienți, HR 0,93, CI 95% CI 0,72-1,21), accident vascular cerebral non-fatal (1,6% față de 1,8% dintre pacienți, HR 0,86, 95% CI 0,59-1,26) și revascularizare urgentă datorată anginei instabile (1,6% față de 1,8% dintre pacienți; Rata mortalității cauzate de toate cauzele a fost, de asemenea, semnificativ mai mare în cazul febuxostatului decât alopurinol (7,8% față de 6,4% dintre pacienți, HR 1,22; 95% CI 1,01-1,47), care a fost determinată în principal de rata mai mare a mortalității CV în grupul respectiv .

  • Studiul FAST

În Europa, studiul de fază IV FAST (Febuxostat vs Allopurinol Streamlined Trial) a fost solicitat de autoritățile de reglementare din UE pentru a evalua siguranța febuxostatului în comparație cu alopurinol la pacienții cu hiperuricemie simptomatică cronică și factor de risc CV. Rezultatele sunt așteptate până în trimestrul II 2020.
Rezumatul caracteristicilor produsului și prospectul pentru pacient vor fi actualizate pentru a reflecta rezultatele studiului CARES și pentru a include recomandări  specifice  pentru  medicii care prescriu medicamentul.

Apel pentru raportarea reacțiilor adverse
Raportarea reacțiilor adverse suspectate după autorizarea medicamentului este importantă. Acesta permite monitorizarea continuă a raportului beneficiu / risc al medicamentului. Personalul medical este invitat să raporteze orice reacții adverse suspectate prin intermediul sistemului național de raportare:  < www.amed.md sau e-mail: farmacovigilenta@amed.md >

Datele de contact ale companiei
Berlin-Chemie/Menarini, Reprezentanța în Republica Moldova
MD-2012, Chisinau, 85, Alexandru cel Bun str.
Tel.: (373 22) 21-25-58, Fax: (373 22) 244284

Referințe:
[1]  White WB, Saag KG, Becker MA, et al. CARES investigators. Cardiovascular safety of febuxostat or allopurinol in patients with gout. NEngl J Med. 2018;378(13):1200–1210.
[2]  MacDonald TM, Ford I, Nuki G, Mackenzie IS, De Caterina R, Findlay E, et al. Protocol of the Febuxostat versus Allopurinol Streamlined Trial (FAST): a large prospective, randomised, open, blinded endpoint study comparing the cardiovascular safety of allopurinol and febuxostat in the management of symptomatic hyperuricaemia. BMJ Open 2014;4(7):e005354.

 

Noutați

26
iul
2021

Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM), în calitate de autoritate administrativă din subordinea Guvernului, își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile pct.11 a Hotă

06
iul
2021

Republica Moldova este în proces de transpunere a regulamentelor europene privind dispozitivele medicale, cît și pentru dispozitivele medicale pentru diagnostic in vitro.

24
iun
2021

În cadrul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM) a fost desfășurată procedura auditului extern de supraveghere în corespundere cu Sistemul de Management al Calității ISO 9001:201

Development and support SEMSEO

(c) 2015. Agenţia Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale